DERGİBİR

Dünya Dergiler Birliği

Dünya Dergiler Birliği'nin temelleri 2008 yılında 20 kadar dergi editörü ve yayın yönetmeninin bir araya gelmesi ile atıldı.

20 Ekim 2010'da ilk dergi fuarını düzenledi.

 

2014 yılına kadar Türkiye Dergi Editörleri ve Yayın Yönetmenleri Birliği ismini kullanan platformumuz 2015 Şubatında Tüm Dergiler Derneği ismi ile dernekleşti.

 

5. Dergi Fuarından sonra bünyesine yurtdışından dergileri de katması ile Dünya Dergiler Birliğini kurma noktasına geldi. 30 kadar ülkeden dergicilerle sıcak temas halinde bulunan Dünya Dergiler Birliğinin ilk başkanı 2017 Mayısında Filistin'den Dr. Abid Khouja seçildi.

 

Birlik, 2019 Eylülünde Dünya Dergiler Derneğini kurdu. Derneğin kurulması ile çalışmalarını bir süre Dünya Dergiler Derneği üzerinden sürdürme kararı aldı.

 

Türkiye'de ve Dünyada dergiciliği insanlığın büyük hakikatine sadık kalarak gerçekleştirme çabasındaki tüm dergicileri bir ve kardeş olarak gören Birliğimiz 12 yıldan beridir 120 aydır dergicilerle ayda bir toplanıyor. Bu toplantılar tanışıklığı arttırmak için her ay bir derginin ev sahipliğinde gerçekleşiyor.

 

Genç okuyucu kitlesine destek

Okullarda dergicilikle ilgili etkinlikler düzenliyor. Türkiye'de dergiciliğin sorunları üzerine çalışmalar yapıyor.

Gençlik dergilerine yardımcı oluyor. Balkanlardaki ve Diasporadaki Türkçe dergiciliği güçlendirmeye dair çalışmalar yapıyor.